Did You Know?

.MyConvergence is a print publication published by the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).

The first issue was published in July 2007. From 2008, two issues will be published yearly.

We seek articles from people that work in or are familiar with the telecommunications, multimedia, IT and postal services.

Event Calendar

  • .MyConvergence
  • Public Holidays

Pertandingan Menulis Surat 1Malaysia 2012PENGENALAN

Pertandingan Menulis Surat 1Malaysia ini dibuka kepada para pelajar sekolah rendah Tahun 3 hingga Tahun 6 (Kategori A), para pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (Kategori B) dan para pelajar sekolah menengah Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 (Kategori C) di seluruh Malaysia.

 1. Sekolah Rendah (Tahun 3 hingga Tahun 6)
  Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan tentang amalan berbudi bahasa yang diamalkan dalam kehidupan seharian anda.
 2. Sekolah Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)
  Tulis sepucuk surat kepada datuk anda tentang kebaikan penggunaan internet dalam kehidupan seharian pada hari ini.
 3. iii. Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5)
  Semangat kejiranan kian pudar dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tulis sepucuk surat menceritakan peri pentingnya semangat hidup berjiran dan harapan anda kepada rakyat Malaysia.

Pertandingan ini dibuka dari 1 April 2012 hingga 15 Jun 2012.

Penyertaan hanya dibenarkan dalam Bahasa Malaysia sahaja.

Setiap penyertaan mestilah menepati tajuk yang diberikan mengikut kategori seperti berikut:

Format surat adalah SURAT TIDAK RASMI.

Risalah Pertandingan
Syarat Pertandingan
Muat Turun Borang Penyertaan

 

Share this article

Back To Top