Did You Know?

.MyConvergence is a print publication published by the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).

The first issue was published in July 2007. From 2008, two issues will be published yearly.

We seek articles from people that work in or are familiar with the telecommunications, multimedia, IT and postal services.

Event Calendar

    • .MyConvergence
    • Public Holidays

Klik Dengan Bijak

Kebaikan jalur lebar memberi manfaat kepada saluran Internet yang mampu memperkasakan masyarakat berilmu selain menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT sebagai pemangkin minda Negara. Internet pada masa kini tidak dapat dinafikan akan kepentingannya. Ia sudah menjadi komponen utama dalam kehidupan seharian dan penggunaannya akan bertambah pada masa akan datang. Hanya dengan satu klik, segala keperluan harian dapat dilakukan dalam sekelip mata. Namun begitu, penggunaan Internet ini juga boleh mendatangkan keburukan sekiranya ia disalahgunakan. Berikut adalah langkah-langkah terbaik untuk melindungi diri anda daripada unsur-unsur negatif di Internet:

thumb-klik-panduan-perbankan.jpg Risalah Perbankan Internet :
Ke Arah Pengguna Bijak Dan Selamat
thumb-klik-panduan-phishing.jpg Risalah Amalan Phishing :Fakta Yang Perlu Anda Tahu
Kempen Kesedaran Keselamatan Internet
thumb-klik-panduan-keselamatan.jpg Risalah Panduan Keselamatan Di Internet
thumb-klik-katalaluan.jpg Risalah Panduan Keselamatan Di Internet :
Kata Laluan
thumb-klik-keselamatan.jpg Buku Panduan Keselamatan

Share this article

Back To Top